Op 15 oktober vond het evenement ‘het huwelijk ontraadseld’ plaats. De gasten, het eten en de lezing van Ustadh Tasneem Sadiq al-Qadri zorgden er samen voor dat het een gezellige en leerzame middag was.

IMG_2500

Het hoogtepunt van deze dag was Ustadh Tasneem Sadiq die een lezing gaf over het huwelijk en probeerde daarmee het huwelijk, voor zover mogelijk, enigzins te ontraadselen.

Hij sprak globaal over drie onderwerpen met betrekking tot het huwelijk, die allemaal vanuit een islamitisch perspectief werden behandeld:

  1. Voor het huwelijk: het zoeken van een geschikte partner
  2. Tijdens het huwelijk: het samenwonen met je partner
  3. Na het huwelijk: het opvoeden van je kinderen

Er kwamen vele inzichten langs tijdens deze lezing; bijvoorbeeld het doel van het huwelijk vanuit een islamitisch perspectief.

Mawadda

Het doel van het huwelijk voor de partners zou namelijk zijn om een onuitputtelijke bron van liefde (=Mawadda) naar elkaar toe te worden. Mawadda is afgeleid van ‘Al-Wadood’ (de meest Liefhebbende), wat één van de 99 namen van Allah (swt) is. Tussen die 99 namen zien we geen ‘Al-Mahboob’ (de meest Geliefde) terug. Waarom noemt Allah zichzelf dus wel de meest Liefhebbende, maar niet de meest Geliefde ?

Wil je geliefd zijn, dan betekent dat dat jij iets terug verwacht voor jouw liefde (namelijk de liefde van de ander). Terwijl liefhebben betekent dat je, ongeacht de reactie van de ander, de ander lief hebt. Allah (swt) is natuurlijk een onuitputtelijke bron van liefde die niet afhankelijk is van wat wij hem wel of niet geven. Daarom noemt Allah (swt) zichzelf  ‘Al-Wadood’.

Na de lezing was er nog ruim de tijd om vragen vanuit het publiek, met betrekking tot het onderwerp, te behandelen. Al met al was het een informatieve en bovenal inspirerende lezing.