De Oprichter

Shaykh-ul-Islam Dr. Muhammad Tahir-ul-Qadri

 

Shaykh-ul-Islam Dr. Muhammad Tahir-ul-Qadri, is de oprichter van de islamitische organisatie Minhaj-ul-Quran International (MQI), opgericht in oktober 1980.

Shaykh-ul-Islam Dr. Muhammad Tahir-ul-Qadri

MQI is een islamitische organisatie die de klassiek visie van de islam vertegenwoordigt en werkt aan vrede, liefde, kennis en positieve integratie. Het bevordert tolerantie, interreligieuze

harmonie en educatie, pakt extremisme en terrorisme aan, werkt samen met jonge moslims aan religieuze matiging, bevordert de rechten van vrouwen en biedt sociaal welzijn en bevordering van mensenrechten.

Shaykh-ul-Islam ontwikkelde zijn organisatienetwerk in meer dan 90 landen in slechts 30 jaar. Tot op heden is het met meer dan duizend onderwijsinstellingen, een van de grootste niet-gouvernementele organisaties ter wereld.

Daarnaast is hij de oprichter en voorzitter van verschillende forums van Minhaj-ul-Quran. Hij is onder andere de raad van bestuur van de Minhaj Universiteit Lahore, die geaccrediteerd is door de overheid en hoger onderwijs verleent aan duizenden studenten in de faculteiten basis-, moderne-, technische-, gezondheids-, sociale-, management- en religieuze wetenschappen.

Dr. Muhammad Tahir-ul-Qadri is niet alleen de oprichter en voorzitter van verschillende forums, maar hij is ook een zeer gerespecteerde en een erkende geleerde binnen de Ahl-us-Sunnati Waljama’ah.[1] Hij is een internationaal gerenommeerde persoonlijkheid en een geleerde in zowel traditionele als hedendaagse wetenschappen die de academische kloof tussen het oosten en het westen overbrugt.

Het leven van Shaykh-ul-Islam laat zien dat zijn prestaties op zowel academisch niveau als persoonlijk- en spiritueel niveau, ongeëvenaard zijn in deze tijd.

 

Geschreven Werken

De boeken geschreven door Shaykh-ul-Islam behandelen alle onderwerpen die relevant zijn voor het menselijk leven. Hij heeft een historische rol gespeeld bij het beschermen van de jongere generaties tegen ongeloof, extremisme en terrorisme. Zijn individuele prestaties worden erkend door zowel overheidsinstanties als andere instellingen.

Hij heeft meer dan 1000 boeken geschreven waarvan er inmiddels 565 zijn gepubliceerd. Zijn publicaties zijn naast Urdu, Arabisch en Engels ook beschikbaar in andere talen.[2]

Deze werken zijn een levende getuigenis van zijn beheersing van de Koran, Hadith, Fiqh, Aqida, Tafsir, Tasawwuf en andere gerelateerde traditionele wetenschappen die tevens zijn vermogen laat zien dat hij in staat is om kennis te ontlenen aan primaire schriftelijke bronnen.

Hij is wellicht een van de meest bekwame en ervaren geleerde in deze tijd die de primaire schriftelijke bronnen heeft uitgelegd via zowel traditionele als hedendaagse wetenschappen en disciplines.

Zijn bijdrage op het gebied van hadith bestaat uit een studie van vijfhonderdduizend hadiths, zowel in hun keten van overdracht als in tekst, wat resulteerde in het samenstellen van honderden boeken bestaande uit duizenden hadiths gecategoriseerd onder de kop- en hoofdstukindelingen die relevant zijn voor de behoeften van de moderne tijd. Deze hadith collecties bevatten ook toelichtingen en commentaren daar waar nodig. Zonder enig twijfel zijn deze hadith boeken een belangrijk geschenk voor de moslims, omdat ze een eeuwenoud gat in dit academisch veld hebben opgevuld.

Waar hij zijn diensten op het gebied van hadith heeft verricht, heeft Shaykh-ul-Islam ook een grote wetenschappelijke dienst bewezen aan de heilige Koran (Qur’an). Hoewel hij vele boeken op het gebied van koranwetenschappen heeft geschreven, was er een behoefte aan de Koranische Encyclopedie, die fungeerde als een sleutel voor het openen van de deuren van korankennis.

De Koranische Encyclopedie is zo’n uitgebreide verzameling van onderwerpen uit de Koran, dat het voldoet aan de hedendaagse behoefte om terug te keren tot de Koran, naast het bieden van intellectuele, ideologische, morele, spirituele, politieke, economische en sociale begeleiding voor toekomstige generaties.

 

Formele Opleiding

De formele klassieke opleiding  van Dr. Muhammad Tahir-ul-Qadri begon op 12-jarige leeftijd in Madina, Madrasa al-`Ulum al Shar`iyya. Tegen de tijd dat hij zijn Klassieke Islamitische Studies had voltooid, behaalde hij tevens zijn First Honours Degree van de Universiteit van de Punjab in 1970.

Hij had meer dan tien jaar doorgebracht onder de intellectuele en spirituele training van zijn vader en andere eminente geleerden van zijn tijd.

Dr. Muhammad Tahir-ul-Qadri bereikte een ongeëvenaard begrip van de klassieke shari’a-wetenschappen en de Arabische taal. Hij behaalde zijn MA in Islamitische Studies in 1972 aan de Universiteit van Punjab en behaalde zijn LLB in 1974.

Dr. Qadri behaalde zijn doctorstitel in islamitisch Recht aan de Punjab Universiteit.

 

 

[1]              De Ahl-us-Sunnati Waljama’ah is de stroming binnen de islam met de meeste aanhangers en het grootste verspreidingsgebied (deel uitmakend van ongeveer 90% van de islamitische wereld). Het soennisme is verdeeld in verschillende madhahib (rechtsscholen), die zonder noemenswaardige onderlinge conflicten naast elkaar bestaan.

 

[2]              Literatuur van Dr. Muhammad Tahir-ul-Qadri, die digitaal toegankelijk is: http://www.minhajbooks.com/english/index.html