Educatie

Bij Minhaj-ul-Quran staat het vergaren van kennis centraal. Al jaren worden er lessen verzorgd door onze gerespecteerde docenten aan kinderen, jongeren en ouderen.

Minhaj Instituut

Het Minhaj Instituut is opgericht in 2010 met als doel het verzorgen van lessen aan geïnteresseerden op HBO niveau, zodat studenten als professionals twee werelden op een mooie manier kunnen combineren; de seculiere en het spirituele. Daarmee niet alleen zichzelf verrijkend, maar ook een volwaardig lid van de samenleving zijnde die actief bijdraagt aan een betere leefwereld in Nederland.

Na vele andere studies zijn we in september 2017 gestart met de opleiding Klassieke Islam waarin verschillende vakken worden gedoceerd, waaronder tafsir, fiqh, hadith, aqidah, tajwid, hifdh, arabisch, tasawwuf en sirah.

Na het slagen middels tentamens zullen de studenten een diploma ontvangen dat zal uitgegeven worden door Jamia Islamiyah Minhaj-ul Quran, onderdeel van de Minhaj University. Dit is een instelling waarvan de diploma’s en certificaten internationaal worden erkend.

 “Wat ik heel fijn vind aan de studie is de interactieve sfeer en het feit dat de docenten zeer aanspreekbaar zijn. Zij snappen heel goed wat het referentiekader is van ons jongeren, en geven ons voldoende ruimte om kritische vragen te stellen en diep te reflecteren.” – Oud-student Minhaj Instituut

**De studie loopt nog, maar het is niet meer mogelijk om je hiervoor aan te melden.

 

Minhaj Education Society

In 2014 is Minhaj Education Society (ook bekend als de Weekendschool) opgericht in Den Haag & Rotterdam. Hier krijgen kinderen tussen de 6 en 12 jaar elke zaterdag en zondag Qur’an & islamles. Zij leren de Qur’an lezen met de juiste uitspraak (tajweed). Daarnaast leren de kinderen fiqh-gerelateerde zaken (o.a. bidden/wudu/hygiëne etc.), hadeeth-lessen, dua’s, verhalen over de profeten (geschiedenis) en nog veel meer.

Naast de lessen wordt ook stil gestaan bij bijzondere islamitische gebeurtenissen en feestdagen, zoals muharram, de geboorte van de Profeet (Milaad), Hajj (pelgrimstocht) en de hemelsreis (Mi’raj).

 

Cursussen

Afgelopen 21 jaar worden er al cursussen en lezingen verzorgd in zowel de lokale moskeeën als op hogescholen en universiteiten. Steeds meer ontstond de behoefte vanuit jongeren die in Nederland zijn geboren en getogen om meer over de Islam te weten en hun Islamitische identiteit beter te vormen.

Ustadh Tasneem Sadiq al-Qadri heeft middels zijn cursussen en lezingen een belangrijke rol gespeeld in het leven van vele jongeren.

Hieronder een opsomming van een aantal cursussen en lezingreeksen die in het verleden hebben plaatsgevonden;

  • Hadithwerk ‘Minhaj-us-Sawiyy’
  • Tafsir van diverse surahs, waaronder: Surah Yusuf, Surah al-Hadid, Surah Kawthar, Surah al-’Asr, Surah al-Fatiha
  • Fiqh van reinheid, het gebed en vasten
  • Volledige Sirah: het leven van de Profeet (saw)
  • Aqidah
  • En nog veel meer…

 

**Lopende cursussen: geen
**Opkomende cursussen: wordt zsm bekend gemaakt

 

Docenten

Ustadh Tasneem Sadiq

Allama Hafiz Yasir Naseem

Ustadh Qasim Qadri

Ustadh Mohammad Tahir Idoe