IMG_2109

Op zondag 29 mei 2016 is er ter voorbereiding op de Ramadan een zeer leerzame workshop gegeven door Ustadh Tasneem Sadiq al-Qadri in The Student Hotel in Rotterdam.

Ustadh Tasneem wilde ons niet de Ramadan in sturen zonder belangrijke tips te delen om (in zijn woorden) ‘de Ramadan op een hoger niveau in te treden’. De workshop gaf de ruim 55 aanwezigen zodoende een head-start voor een succesvolle maand (en jaar).

In de maand Shabaan was de Profeet vzmh al ruim begonnen met het treffen van voorbereidingen voor de Ramadan, onder andere door nog meer ibadah te verrichten dan hij vzmh al deed, waaronder het veelvuldig vasten. Zoals ook bekend bij de meeste moslims is het voorbereiden op de Ramadan dus een Sunnah en een belangrijke zaak.

De ustadh gaf middels een vertaling van de Ramadan van de Profeet vzmh een veelheid aan tips mee in deze workshop om ons goed voor te kunnen bereiden op de Ramadan. De veelheid aan kleine praktische tips zat verpakt in vier belangrijke tips:

Tip 1: Bereid je mentaal voor op de lichamelijke impact die de Ramadan kan hebben
De Ramadan is bedoeld om het lichaam te breken als gevolg van vermindering van slaap, honger, dorst en lichamelijke vermoeidheid. Jouw lichaam geeft pas op als jij het mentaal opgeeft. Bereid jezelf daarom goed voor op de Ramadan door bijvoorbeeld te minderen in het eten en/of een aantal dagen te vasten in de maand Shabaan.

Tip 2. Oefen in het diep concentreren op je gebed
Jouw succes van spirituele groei in de Ramadan wordt bepaald door de kwaliteit van jouw gebed. Deze kwaliteit vertaalde de ustadh als diepe concentratie, die alleen tot stand komt door een scherpe focus op het gebed en de Quran. Maar hoe bereik je deze diepe concentratie? Volgens de ustadh dient hiertoe elke handeling en elk besluit in het teken te staan van het intensiveren van jouw ibadat-beleving. De ustadh verzocht de bezoekers om zich het volgende af te vragen: Wat zorgt voor concentratie in mijn gebed? Waarmee neemt mijn concentratie af? En welke randvoorwaarden zijn er voor mij om mijn gebed intens te krijgen?
In het kader hiervan gaf de ustadh de volgende tips, die een belangrijke bijdrage leveren aan het bereiken van diepe concentratie in het gebed:

 • Zet de tv uit in de maand Ramadan.
 • Doe één ding tegelijk.
 • Wees bewust van wat de woorden betekenen die je in jouw gebed uitspreekt.
 • Laat de wassing geen ritueel zijn, want de concentratie in de wassing is medebepalend voor de kwaliteit van jouw gebed.
 • Probeer het gebed op tijd te verrichten, ook als dit onder werktijd valt.
 • Verricht het gebed zoveel mogelijk in de moskee.
 • Kies jouw gezelschap met zorg.
 • Steek energie in jouw concentratie.

Tip 3. Maak de Ramadan bewust mee
Voor het bewust worden (Mindfullness) gaf de ustadh wederom zeer bruikbare tips:

 • Verwacht niets
 • Forceer niet
 • Haast niet
 • Hou niet vast, stoot niet weg
 • Laat gaan
 • Accepteer alles wat komt
 • Onderzoek jezelf
 • Problemen = uitdagingen
 • Pieker niet
 • Vergelijk niet

Tip 4. Wees doelgericht
Als laatste gaf de ustadh als tip om je te focussen op de dingen die jou echt raken en waar je controle over hebt. De ustadh gaf ter onderbouwing hiervan de voornaamste reden voor het niet behalen van doelen: het gebrek aan oprechte verbinding en commitment. In dit kader benadrukt de ustadh het belang van het nagaan wat jou van nature goed ligt oftewel jouw natuurlijke aantrekkingskracht tot een vorm van ibadah. De intentie speelt ook hierbij een belangrijke rol: ‘Alles valt of staat met jouw intentie. Je krijgt dat, wat jouw intentie is voor de Ramadan’.
Om doelgerichtheid na te streven dienen we volgens de ustadh het volgende te bewerkstelligen:

 • Stel niet meer dan één of twee doelen. Ook een te veel aan doelen kan tot doelloosheid leiden.
 • Stel alleen doelen die uniek zijn aan de Ramadan.
 • Zoek een doel dat jou raakt en waar jij een binding mee hebt.
 • Connect met jouw doel(en) met passie en doe vervolgens alles in het teken van dat doel (met al jouw zintuigen).
 • Deel jouw doel(en) op in subdoelen voor de maand Ramadan.
 • Deel de subdoelen op in dagelijkse doelen/handelingen.
 • Houd bij wat je dagelijks werkelijk doet om de doel(en) te bereiken.

Tot slot stelt de ustadh dat in deze workshop de elementen zijn weergegeven die in onze tijd van belang zijn om het uiteindelijke doel van de Ramadan te bereiken, namelijk Taqwa oftewel godsbewustzijn.

De aanwezigen werden vervolgens in de gelegenheid gesteld om ook hun tips te delen, waardoor er een fijne interactie ontstond. De aanwezigen waren duidelijk geïnspireerd door de workshop, wat te zien was aan de boeken die ze daarna kochten.

Na een goede voorbereiding volgt de toepassing in de Ramadan zelf. Gelukkig worden we ook hierin begeleid middels lessen, iftars, dhikrs en i’tikafs. Moge Allah swt ons de beste Ramadan tot nu toe geven en deze met succes afronden.

IMG_2184