In het weekend van 29 en 30 augustus bezoekt Shaykh Atabek Shukurov al-Nasafi Nederland voor een intensieve studiedag bij Minhaj in Den Haag over zijn onlangs verschenen boek ‘Hanafi Principles of Testing Hadith’.

Mustalah-book-cover

Korte biografie: De Shaykh heeft gestudeerd bij meer dan 80 docenten waaronder Shaykh Ramadan al-Buti en Shaykh al-Adeeb Kallas. Shaykh Shukurov is op jonge leeftijd in Uzbekistan begonnen met het memoriseren van de Qur’an. In 1998 verhuisde hij naar Damascus om zijn studie voort te zetten. Hier studeerde hij aan het Takahassus Instituut welke is aangesloten aan de Al Azhar University in Egypte. (Lees verder onderaan)

De Islamitische Wereld verkeert op een heleboel vlakken in een moeilijke situatie. Deze invloeden komen ook terug in klassieke kennis. De Profeet ﷺ zei – in een Hadith overgeleverd door Imam Bukhari en Muslim – dat er een tijd komt waarin kennis afgenomen wordt doordat de geleerden overlijden en onwetenden de mensen zullen leiden. Hoe veel van deze kennis gaat verloren in de moderne wereld en welke invloed heeft dit op de hedendaagse interpretatie van (de Quran en) Hadith? Vanuit zijn specialiteit zal Shaykh Shukurov met name inzoomen op de Hanafi wetschool.

Het Programma

(1) Za 29 augustus: De Interpretatie van (Quran en) Hadith in de Moderne Wereld
Locatie: Minhaj-ul-Quran Den Haag | Tijd: 09:30 – 21:00 | Kosten: volgt…

Een intensieve studiedag waarin Shaykh Atabek Shukurov hoogstpersoonlijk zijn nieuw boek behandelt ‘Hanafi Princinples of Testing Hadith.’

(2) Zo 30 augustus : Tassawuf van de Salaf
Locatie: Minhaj-ul-Quran Den Haag | Tijd 12:00 – 17:00 | Kosten: volgt…

De Shaykh geeft de lezing ‘Tassawuf van de Salaf’ over spiritualiteit als realiteit en wetenschap binnen de Islam zoals de eerste generaties dat hebben gedaan. Hoe bestond dit in de tijd van de Profeet vzmh en de metgezellen? Over dit onderwerp is vandaag de dag veel verwarring en Shaykh Shukurov zal met zijn brede kennis hier op ingaan.

Details

 • Kosten voor twee dagen, inclusief uitgebreide lunch: €45,- (Voor MIR Studenten: € 25,-)
 • Boek beschikbaar: €17,50
 • Locatie: Minhaj Den Haag, Hobbemastraat 32, 2526 JP Den Haag
 • Data en tijd:
  • Zaterdag 29 september – 9:30 tot 21:00
  • Zondag 30 september – 12:00 tot 17:00
 • Voertaal: Engels
 • Aanmelden via dit formulier.

 Biografie Shaykh Atabek Shukurov al-Nasafi

SHaykh

Shaykh Atabek Shukurov is geboren in Oezbekistan, een land waaruit de grootste geleerden en ware uitblinkers van de islamitische wetenschap zijn gerezen, zoals de grootste Hadithgeleerde Imam al-Bukhari, Abu Laith As- Samarqandi, At-Tirmidhi en de verdediger van de ahlu Sunnah Imam Abu Mansur al- Maturdi. Shaykh Atabek Shukurov Nasafi begon zijn religieuze studies op de prille leeftijd van tien jaar. Hij studeerde onder plaatselijke geleerden zoals Shaykh Sayyid Karim Namangany en Shaykh Mohammed Jaan onder wiens leiding hij begon aan de memorisatie van de Koran.

Shaykh Atabek voltooide zijn studie op 21-jarige leeftijd in diverse islamitische vakken waaronder de Arabische taal, Hadith, Fiqh, Usul-ul-Fiqh, Qawaid-ul-Fiqh, Tafsir en Tajweed op Madrasa Abul Qasim en Jamia Islamia in Oezbekistan. Hij studeerde af als een geleerde, maar verhuisde naar Syrië om zijn kennis verder te verrijken. In 1998 woonde hij in het historisch centrum van Damascus, waar hij zijn studie vervolgde met een aantal van de beste geleerden van onze tijd. Hij schreef zich in voor het vierjarig ‘Al-Ijaza Al-Alimiyya’-programma op het Takhassus Instituut, die is aangesloten bij Al-Azhar Universiteit in Egypte. Gedurende deze tijd bestudeerde hij onder andere:

 • Sharh Ibn Aqeel op Alfiyyah ibn Malik met Shaykh Atiyya
 • Sharh Fiqh al-Akbar met Shaykh Al-Adeeb Kallas
 • Lubab fi Sharh al-Kitab (ook bekend als Quduri) met Shaykh Abdullah Rabiah
 • Aqeedah met Shaykh al-Saeed Ramadan Buti
 • Risala Qushariyyah met Shaykh Abdul Fatah Bizm
 • Hadith met Shaykh Sadiq Darwish
 • Da’wa met Shaykh Tawfiq al-Buti.

De Shaykhs ijver voor leren reikte verder dan het programma op het Takhassus Instituut en hij richtte zijn energie op intensieve privé-lessen bij Shaykh Muhammad Adnan Darwish en behandelde Fath Bab Al-Inaya en de Muwatta van Imam Malik. Hij studeerde ook Shudhoor al-Dhab, Sharh Qatr Al-Nidah, Thufat Al-Muried en Mukhtasar Al-Bukhari met Shaykh Rushdi Al-Qalam. De lijst van de teksten die de Shaykh heeft bestudeerd is te lang om op te sommen. De Shaykh heeft een fenomenaal geheugen want naast de Quran memoriseerde hij het 1000-regel tellende Alfiyyah ibn Malik, Usul al-Shashi, de helft van Mukhtasar al-Quduri en meer.

Hij studeerde af in 2003 nadat hij het laatste jaar bij Al-Azhar Universiteit heeft doorgebracht en hij ontving de certificering door de Faculteit Theologie en Wijsbegeerte. Maar Shaykh Atabek is nooit gestopt met het nastreven van kennis en tot zijn leraren behoren meer dan 80 van de meest eminente geleerden van onze tijd. De Shaykh gaf les in de prestigieuze universiteiten in het hele Midden-Oosten voordat Engeland gezegend werd met zijn aanwezigheid.

In 2006 verliet de Shaykh een goedbetaalde en prestigieuze positie in Qatar om de gezegende islamitische kennis in het Verenigd Koninkrijk te verspreiden. Hij heeft in veel Masjids gedoceerd over tal van steden en plaatsen waaronder Bradford, Rochdale, Oldham, Liverpool, Huddersfield, Birmingham en Londen. Maar ook in Nederland (Rotterdam) heeft de Shaykh al meerdere malen les gegeven.

De Shaykh is regelmatig te zien op Ummah kanaal waarin hij reageert op kijkersvragen. Hij publiceerde onlangs het boek ‘Principes van het testen van Hadith op Basis van de Methologie van de Hanafi-school’ waarin hij de misvattingen en misverstanden van deze tijd verduidelijkt.

Op het moment is hij bezig met een baanbrekend project: de vertaling van het beste boek over de Aqeedah van de Ahlu al-Sunnah “Kitaab al-Tawhid” van Imam Abu Mansur al-Maturidi. Het boek wordt voor het eerst direct vertaald vanuit de originele manuscripten die tot op heden niet gepubliceerd zijn.

Shaykh Atabek heeft begeleid bij de vertalingen van klassieke boeken die hij zelf heeft gestudeerd namelijk ‘De Initiatie’ van de grootse geleerde Abu Laith As-Samarqandi en het commentaar genaamd ‘Het Commentaar op De Initiatie’. Shaykh Atabek is ook betrokken bij vele projecten om de gezegende kennis te verspreiden in het Verenigd Koninkrijk. Shaykh Atabek heeft onvermoeibaar gewerkt om nieuw leven te brengen in wetenschappen van de islam die zelden worden onderwezen, zoals de islamitische kruidengeneeskunde waar hij een expert in is.

Shaykh Atabek is “een zeldzame parel onder de geleerde” die grote rijkdom en diepten van kennis heeft in alles wat hij heeft geleerd. Hij is een zeldzaam voorbeeld van iemand met verdiepte kennis, duidelijkheid en eerlijkheid op het gebied van de islamitische wetenschap en hij heeft een niveau verworven dat weinigen kunnen evenaren of imiteren. De term Bahr Al-Muhdik staat bekend als verwijzing naar geleerden die een oceaan (van kennis) zijn waarvan de bodem niet kan worden bereikt en dit is een term die Shaykh Atabek Shukurov waardig is om mee verbonden te worden.