De Ramadan is een maand van veelal bijzondere ervaringen en spirituele groei. Graag zouden wij deze ervaringen willen vasthouden en, bij voorkeur, zelfs verder ontwikkelen. Hoe doe je dat en waar leg je de prioriteiten? Ustadh Tasneem Sadiq geeft hier vijf gouden regels voor.

2

1. Eet halal

Een belangrijke vereiste voor spirituele groei is halal eten. De cellen van je lichaam worden opgebouwd uit voedingsstoffen die gehaald worden uit je voedsel. Is je eten afkomstig uit een bron die haram is, dan zullen je cellen dus opgebouwd worden uit voedingsstoffen die haram zijn. Hoe kun je verwachten dat de Nur van Allah (swt) zich huisvest in een lichaam dat, indien letterlijk opgevat, ‘haram’ is?

2. Tawbah (toon berouw)

Berouw tonen is de sleutel tot spirituele groei. Berouw is gebaseerd op het jezelf ter verantwoording roepen, en de balans opmaken met en over jezelf. Datgene wat fout is anders doen en datgene wat goed is verder verbeteren. De liefde van Allah (swt) is niet voor niets gekoppeld aan berouw, getuige de woorden van de Quran: Innallaha yuhibbu al-Tawwabin (en Allah houdt zeer zeker van degenen die berouw tonen; Quran 2:222)

3. Taharah (wees rein)

Probeer constant in staat van wudu te blijven. Uiterlijk reinheid is een voorwaarde en fundamentele basis van innerlijke reinheid. Een rein en verlicht hart huist niet in een onrein lichaam. Naast tawbah is dan ook het tweede karaktereigenschap die Allah (swt) lief heeft, de taharah: Wallahu Yuhibbu’l Muttahirin (Allah houdt van degenen die zich reinigen; 9:108).

4. Vereer en respecteer alles wat een binding heeft met Allah (swt)

Beginnend met Zijn meest geliefde Rasool (saw), de Quran, de ka’bah, de Ulama, en alles wat maar zichtbaar en onzichtbaar je doet denken aan Allah (swt). Zo zegt Allah (swt) in de quran: Dhalika wa man yu’ adhim sha’airallahi fa innaha min taqwal qulub (Degene die de tekenen van Allah respecteert, dan is dat (vanwege) taqwa in de harten; 22:32).

5. Wees dienstbaar jegens anderen

In de gehele Quran is taqwa (godsbewustzijn) altijd gekoppeld met goed gedrag jegens anderen. Iman en taqwa worden weerspiegeld in jouw gedrag en kunnen daar niet los van gezien worden.

Moge Allah (swt) ons zegenen en bijstaan in onze spirituele groei en onze spirituele staten en ervaringen beschermen tegen afbreuk door ons eigen toedoen.