Namens Minhaj-ul-Quran en het Multicultureel Ontmoetingscentrum (MOC) werd er op 2 juli een interreligieuze vredesdialoog gehouden. Moslims en christenen kwamen bijeen om elkaars geloof te leren kennen en een respectvolle band met elkaar te creëren. Deze bijeenkomst werd afgesloten met een gezamenlijke iftar.

Surah an Nahl

“Invite to the way of your Lord with wisdom and good instruction, and argue with them in a way that is best. Indeed, your Lord is most knowing of who has strayed from His way, and He is most knowing of who is [rightly] guided.”

(Quran 16:125)

Allah wil dus dat wij anderen uitnodigen tot ons geloof met wijsheid en goede instructie, en dat we met ze disputeren/in gesprek gaan op de beste manier (op een respectvolle, tolerante en oordeelvrije manier). In de gezegende maand van de Ramadan kregen wij de kans om deze wijze woorden in de praktijk te brengen tijdens een interreligieus vredesdialoog. Deze werd georganiseerd in samenwerking met het Multicultureel Ontmoetingscentrum (MOC). Dit was bedoeld om moslims en christenen dichter bij elkaar te brengen door de overeenkomsten met elkaar te benadrukken en de verschillen tussen elkaar te respecteren.

Voor het dialoog waren er twee sprekers uitgenodigd die wat over hun religie zouden vertellen. In de eerste sessie vertelde Georgine Bendt-Wijsman van de christelijke evangelische broedergemeente wat over het christendom. Tijdens de tweede sessie vertelde Umar Mirza van Minhaj-ul-Quran over het belang van religie in deze tijd. Religie kan de maatschappelijke uitdagingen van individualisme, materialisme en extremisme met spirituele antwoorden aangaan. Hij vertelde over hoe de Islam hier oplossingen voor biedt die onze hedendaagse samenleving nodig heeft en de activiteiten die Minhaj-ul-Quran daarvoor organiseert. Beide sessies werden opgevolgd door vragen en gesprekken over de overeenkomsten tussen beide religies. Als afsluiting op deze mooie bijeenkomst was er een gezamenlijke iftar die georganiseerd was door Minhaj-ul-Quran. Daarna werd er met de aanwezige christenen samen naar de azaan geluisterd en werd er ook een gezamenlijke dua gedaan. Het MOC was zo aardig geweest om voor de aanwezige moslims een ruimte beschikbaar te stellen om in jamaat het maghrib gebed te kunnen bidden.

Wij zouden graag onze dank willen betuigen aan de christelijke evangelische broedergemeente die aanwezig was en alle andere aanwezigen die open stonden voor dit dialoog. Laten we ook Marie-Anne van Erp en Alette Vonk van het MOC niet vergeten voor hun hulp bij het organiseren van dit prachtige vredesdialoog.

IMG_1942 IMG_1955 IMG_1964 IMG_1977 IMG_1993 IMG_2025 IMG_2029 IMG_2043