Op Zaterdag 20 juni 2015 organiseerde Minhaj-ul-Quran in Rotterdam-West de eerste Ramadan bijeenkomst voor vrouwen. Ruim 50 vrouwen en dames namen deel aan deze mooie en inspirerende bijeenkomst.

IMG_9080

De middag ging van start met de prijzing van Allah (SWT), de heilige Profeet Muhammad (vzmh) en diverse nasheed in de mooie stemmen van enkele aanwezige vrouwen. Vervolgens werd de recitatie van de heilige Quran, surah Al Nisa, afgespeeld in de prachtige stem van de welbekende Sheikh Mishary Rashid Al-Afasy.

Minhaj-ul-Quran Rotterdam-West nodigde speciaal voor deze bijeenkomst de zeer gerespecteerde Sumaira Faisal uit Belgie, President of Women European Council, uit als spreker. Zij behandelde in de eerste deel van haar lezing de tafsir van surah Al Nisa, waarbij zij van start ging met de vertaling van de woorden  Al Nisa (de vrouw). Zij vervolgde haar lezing met de uitleg van het groter achterliggende doel, namelijk het aangaan van een verbinding met en liefde voor de heilige Quran en Taqwa. Taqwa, waarmee Allah (SWT) ook begint in deze surah, omschreef zij heel mooi als ‘de bezinning dat niets op deze wereld er meer toe doet dan het tevreden stellen van Allah (SWT).

IMG_9095

Zij attendeerde de aanwezigen op het feit dat de heilige Quran alle antwoorden bevat van alle mogelijke problemen. En zo ook van de problemen omtrent de rechten van de vrouwen, de joden en de wezen, wat ten tijde van de openbaring van surah Al Nisa als een steeds groter probleem werd ervaren. Zij vertelde vervolgens vanuit de surah en diverse ahadith over de rechten van en de omgang met vrouwen en wezen. Tevens werpte zij een blik op  de status van een vrome vrouw en de belangrijkste criteria voor het huwelijk met een vrouw. Het eerste deel van de lezing eindigde zij met de inspirerende voorbeeld van onze Profeet (vzmh), die in zijn tijd op 25-jarige leeftijd trouwde met een 40-jarige gescheiden moeder van 3 kinderen.

Vlak voor de pauze werd door de host een korte uitleg gegeven over een aantal  boeken van Shaykh-ul-Islam Dr. Muhammed Tahir-ul-Qadri. In de pauze kregen de aanwezigen de gelegenheid om zich te ontfermen over deze boeken en hier werd dan ook goed gebruik van gemaakt. Tevens konden aanwezigen zich bij de boekenkraam aanmelden voor de geplande bijeenkomsten in en na de Ramadan.

IMG_9116

In het tweede deel van de lezing behandelde onze gerespecteerde zuster Sumaira Faisal de biografie van Sayyeda Fatima Zahra (ra), de geliefde dochter van de Profeet Muhammed (vzmh). Het was immers de derde dag van de Ramadan en hiermee ook de dag van het heengaan van Sayyeda Fatima Zahra (ra).

Na deze inspirerende en leerzame biografie werd de middag vervolgd met een lezing van Shaykh-ul-Islam Dr. Muhammed Tahir-ul-Qadri omtrent het voorbereiden op het leven na de dood en het belang van goed gezelschap en het verrichten van goede daden in dit leven.

IMG_9118

De bijeenkomst werd afgesloten met een mooie dua.