“Het woord ‘maand’ komt 12 maal voor in de Quran, het woord ‘dag’ 365 maal.”
Lees hier het artikel geschreven door Ustadh Tasneem Sadiq.

Quran-mss

 1. De Quran bestaat uit 30 delen, 114 surahs, 6.236 verzen, 77.701 woorden en 323.671 letters.

 2. Elke surah begint met de basmalah: Bismillahi-Rahmani-Rahim, behalve surah al-Tawbah. Desondanks is de basmalah wel 114 keer genoemd in de Quran, namelijk tweemaal in surah 27, al-Naml.

 3. De langste surah is al-Baqarah (286 verzen), de kortste al-Kawthar (3 verzen).

 4. Van de 114 surah’s, zijn 86 surahs voornamelijk in Makkah geopenbaard, en 28 in Madinah.

 5. In surah fatiha komt geen enkele keer de letter ‘fa’ voor.

 6. Het woord ‘man’ en het woord ‘vrouw’ komen beide 24 maal voor in de Quran!

 7. Het woord ‘maand’ komt 12 maal voor in de Quran, het woord ‘dag’ 365 maal.

 8. Er zijn tien verschillende stijlen waarop je de Quran kunt reciteren. De meest bekende is de stijl van Hafs (groot deel van de wereld) , gevolgd door Warsh (Marokko en deel van Afrika).

 9. Als je gevoelig bent voor klanken en ritmiek, dan kun je de betekenis van een woord uit de Quran aanvoelen op basis van de klank van het woord dat gebruikt wordt. Bijv. Idha zulzilatil arde zilzalaha (‘wanneer de aarde door elkaar zal worden geschud’)

 10. Er zijn, volgens een opinie, 77.450 wetenschappen die moslims direct hebben herleid vanuit de Quran.

 11. De chronologie van de openbaringen aan de Profeet (saw) is anders dan de recitatie volgorde. Met elke openbaring plaatste de Profeet (saw) de verzen in de desbetreffende surah. Zo staan de meeste surahs die in Makkah zijn geopenbaard achter in de Quran, terwijl enkele Madinese surahs juist aan het begin staan.

 12. De Quran werd op drie manieren geopenbaard aan de Profeet (saw): (a) via de engel Jibriel, (b) vanachter een sluier, (c) inspiratie: direct door Allah (swt) op het hart van de Profeet (saw).

 13. De personen die de Quran, op bevel van de Profeet (saw), altijd opschreven zijn vijf: sayiduna Abu Bakr (ra), sayiduna Uthman (ra), sayiduna Ali (ra), sayiduna Zayd bin Harith, en sayiduna Abdullah ibn Mas’ud (ra)