“De Quran opent zijn geheimen voor diegenen die ook daadwerkelijk de lessen toepassen en implementeren.” Lees hier het artikel geschreven door Ustadh Tasneem Sadiq.

quran

1. Creëer besef bij jezelf over de status van de Quran: het enige tastbare boek waar “letterlijk” de woorden van Allah (swt) in staan. Benader het dus ook als dusdanig: pak de mushaf respectvol met twee handen op, bewaar het op een hoge plek in de kast, kus het voordat je het opent, leg het niet op de grond neer als je even een pauze neemt, al is het voor het verrichten van de sajdah.

2. De Quran is er om gereciteerd te worden: voor elk gereciteerd woord ontvang je zegeningen. Pak het dus regelmatig op om eruit te reciteren, ook al begrijp je niet altijd de betekenis. De zegeningen zijn tenslotte verbonden aan het reciteren, en niet (alleen) aan het begrijpen!

3. Uiteindelijk is de Quran er om begrepen te worden. In essentie is de Quran geschreven als leidraad voor elk individu. Het is niet een werk waar je per se een geleerde voor nodig hebt om de essentie ervan te begrijpen. Gebruik een goede vertaling en/ of tafsir en besteed regelmatig aandacht aan begripsvorming van het gereciteerde.

4. Creëer, met name in de Ramadan, een sfeer waarbij al je zintuigen doordrongen raken van de Quran: luister met je oren naar de recitatie van de Quran, lees met je ogen de tekst van de Quran, reciteer hardop met je tong/ mond, ruik de geur van de pagina’s, en voel de Quran door het met alle eerbied en respect vast te houden.

5. Benader de Quran als een persoonlijk boek en vraag je constant af met elk vers dat je reciteert ‘Wat wilt Allah (swt) mij persoonlijk duidelijk maken hiermee? Welke lessen kan ik voor mijn persoonlijk leven hieruit halen?’

6. Is het lastig om in je eentje het regelmatig reciteren van de Quran vol te houden? Spreek dan met een groepje af om gezamenlijk een Quran uit te lezen, door de verschillende juz/sipara onderling te verdelen.

7. De lessen die je op die manier leert, dienen ook geïmplementeerd te worden. De Quran opent zijn geheimen voor diegenen die ook daadwerkelijk de lessen toepassen en implementeren.

8. Weet dat de Quran vele lagen van betekenis heeft: als je hetzelfde Quranvers op een ander moment reciteert, dan zul je andere betekenissen ontdekken die op dat moment in je leven zeer relevant blijken te zijn. Reciteer en her-reciteer de Quran dus ook regelmatig.

9. Wees niet krenterig met de Quran: vraag Allah (swt) regelmatig om de zegeningen van het gereciteerde te schenken aan je dierbaren, geliefden en naasten die overleden zijn

10. Last but not least: leer surahs, verzen en -indien mogelijk- de gehele Quran uit je hoofd. Het maakt je niet alleen onafhankelijk van de geschreven tekst, maar zal ook je gebeden verrijken, en je immense zegeningen brengen in je leven.

Ik ben benieuwd naar jullie reacties

– Ustadh Tasneem Sadiq –