Dit stuk verscheen op www.sahih.nl, een website over Islam, kennis en aanbidding.

Afgelopen zaterdag 11 oktober startte de Collegereeks: Het leven van de Profeet Mohammed  ﷺ. Dit artikel geeft een impressie van de bijzonderheden van deze lessen over zijn ﷺ biografie.

Kort samengevat is er in deze les stilgestaan bij de intentie waarmee de biografie van de Profeet Mohammed  ﷺ bestudeerd wordt. En dat is om een levende en praktijkgerichte band te ontwikkelen met de persoonlijkheid van de Profeet ﷺ. Daarnaast dienen wij vooral ook te kijken naar de revolutionaire aspecten van zijn biografie en hoe die oplossingen bieden in onze persoonlijke levens. Op deze manier willen wij niet alleen verlicht raken, maar het ook laten reiken naar anderen.

Leven van de Profeet Mohammed vzmh Sirah Biografie

Kennis delen om spiritueel te groeien

Kennis (‘ilm) en het opschrijven en delen ervan is uiterst belangrijk om het je eigen te maken. Als onze voorgangers de kennis niet hadden vastgelegd en gedeeld dan was het ook nooit tot ons gekomen. In onze tijd is het daarom ook van uiterst belang dat wij kennis opdoen door het vast te leggen (door aantekeningen te maken) en deze inspiratie en informatie te delen.

ِقَيِّدُوا العِلْمَ بِالقَلَم
“Bewaar, bescherm en leg kennis vast door middel van de pen”

In deze lezingenreeks wordt de Sirah op een unieke wijze behandeld. De meeste Sirah werken zijn gebaseerd op de vraag ‘wat is er gebeurd?’ Een voorbeeld daarvan: we leren dat de hijrah (emigratie naar Medina) een aantal jaren na de openbaringen plaatsvond, omdat de sahaba werden verjaagd uit Mekka. In deze reeks zullen we leren hoe de Profeet Mohammed ﷺ de hijrah tien jaar lang heeft voorbereid op een strategisch niveau. Deze Sirahreeks is gebaseerd op het elfdelig boekwerk Seerat-ul-Rasool van Shaykh-ul-Islam Dr. Muhammad Tahir-ul-Qadri en hier staat niet alleen centraal ‘wat’ er is gebeurd, maar voornamelijk ook ‘waarom’ iets is gebeurd en ook hoe wij dit kunnen implementeren in ons leven. Dit maakt deze lessen en dit boekwerk zeer uniek.

Wat is de beste biografie van de Profeet Mohammed ﷺ in het Engels?

Eerste persoon die een volwaardig boek schreef over de Sirah was imam ibn Ishaq en daarna ibn Hisham. Één van de meest krachtige Sirahs in deze tijd is die van Martin Lings: Muhammad (saw), His life based on the earliest sources.

Uniek 11-delig boek vanwege de inleiding

Er wordt een unieke methodologie aangehouden en dat is dat er met name wordt stil gestaan bij wáárom iets gebeurde in het leven van de Profeet ﷺ.  Daarnaast vind je in geen enkele Sirah boek een inleiding (‘muqaddimah’) en dit boek heeft een inleiding van 2 volumes. In een muqaddimah vind je dingen over methodologieën, de basisbeginselen van die specifieke wetenschap, etc.  Op dezelfde manier heeft de Shaykh een inleiding geschreven over hoe je moet kijken naar de Sirah. Oftewel, welke bril je aan stelregels en principes moet opzetten om de Sirah te begrijpen.

10505600_708840142496383_1333005678606559523_n

Het ultieme doel van het studeren van de Sirah (Biografie van de Profeet ﷺ)

Wat is de reden van het noteren en delen van deze dingen als je spiritueel niet groeit? Informatie kan je overal krijgen. Het doel van deze lessen is het herstellen van een levende en praktijkgerichte band met het leven van de Profeet ﷺ. Het is een levende band en  geen dode band!

A) Levend omdat de Sirah jou inspiratie geeft op elk moment in jouw leven ongeacht je probleem, je afkomt en je beproeving. De Sirah heeft altijd een antwoord voor je. B) Dat je na 1400 jaar het in zo’n vorm kan gieten dat het toepasbaar is voor jou. Het herstellen van de band met de Ummah met de Profeet ﷺ. Kom daarom met deze intentie naar de les en doe bijvoorbeeld de dua:

 Oh Allah schenk mij een levende en praktijkgerichte band met de Profeet vrede zij met hem. 

Tekenen van een verbroken band met de Profeet ﷺ

Maak een analyse voor jezelf op basis van de onderstaande punten of jij een levende band hebt met de Profeet ﷺ. Dit zijn allemaal indicaties dat die band er niet is:

# 1 Daden zijn dode rituelen. Treedt er een transformatie op nadat je uit het gebed komt? Op hadj geweest en selfies maken en geen spritiuele aanwezigheid. Waar is de selfie van je hart?
# 2 Vreemd vinden als iemand spiritueel bezig is. Dan wordt er gevraagd: “Waarom moet je altijd op Umrah gaan?” Waarom nachtgebeden? Rust uit! Waarom dhikr, gebed is genoeg want de Profeet vzmh zei ‘beste dikhr is het gebed’? Waarom Sunnah bidden? De reden is dat spirituele normen en waarden afwezig zijn.
# 3 Religie wordt materialistisch. “Als ik de 27ste van ramdan maar wakker blijf dan krijg ik zóveel zegeningen.” Net als wat de dichter Allamah Iqbal bedoelde: “leef op zo’n manier”, dat elke dag een dag van eid is en elke nacht een nacht van laylatul qadr”.  We zien materialisme in werk, studie en religie. Kies je een studie alleen om te verdienen, mooiste auto te hebben en de nieuwe iPhone te kopen?
#4 Ons sociaal leven volledig afgesloten van religie. Waarom kom je naar de moskee? Alleen om in de Djanna te komen? [Nee, ook] opdat er zegeningen komen in je leven en in je nageslacht. In onze generatie kennen we Surah Yaseen niet, laat staan het reciteren ervan in de ochtend en avond.
#5 Islam wordt niet meer gezien als effectief. Er wordt foutief gedacht dat moderniteit iets anders is dan Islam. Terwijl Islam juist antwoorden biedt in deze tijd, hoe modern je ook bent. Moderniteit heeft de maken met de buitenkant, en de binnenkant is gebaseerd op religieuze normen en waarden en de Sirah. Het uiterlijk is kleding: soms een dikke jas en soms een dun jasje. Het kan allemaal.
#6 De gedachte dat Islam geen resultaat meer brengt. [Sommige moslims denken foutief:] “Want het bedrog in de wereld (al-bātil) is veel te sterk. Waarom zouden we hard werken en deze instituties dan opbouwen?”
#7 Hopeloosheid. Het idee dat er voor Islam en moslims geen hoop meer is om de wereld te kunnen leiden zoals we 800 jaar lang hebben gedaan. Alle universiteiten van 54 moslimlanden bijelkaar is evenveel als Engeland alleen al. Dit is een staat van wanhoop.
#8 Eenheid van de Islam is uiteengevallen. Nu worden we verdeeld  op basis van afkomst, stam, groepering. Terwjil de Profeet vrede zij met hem het meest effectief was in het bijeenbrengen van stammen die elkaar bijvoorbeeld 100 jaar langen konden uitmoorden omdat een kameel uit andermans waterput had gedronken.
#9 Al onze instituten en centra zijn vastgeroest. Geen vooruitgang van kennis. Kijk maar naar een islamsyllabus: 200 jaar oud. Kennen onze geleerden sociologie, politicologie en de verschillende staatsvormen? De kloof tussen jongeren en geleerden komt vaak vanwege de taal waarin gesproken wordt.
#10 Ons ultieme doel als moslims is [helaas] verdedigen. Het is niet meer om revolutionair bij te dragen. Waar is die pro activiteit? En als iemand dat doet dan is het direct: “Oh nee dat is Haraam mag niet”.

Al deze observaties hebben één conclusie: de levende en praktijkgerichte band met de Profeet ﷺ is verbroken. We willen dit herstellen zodat wij verlicht raken en onze omgeving kunnen verlichten.

Twee extremen in gedachtegoed in deze tijd

In deze tijd vind je twee extremen: Seculiere moderniteit & Materialistische religiositeit

Van beide dienen we af te komen en dat doen we door het bestuderen van de Sirah en het herstellen van die band. Met name ook een holistisch beeld hebben van de Sirah: het geheel bekijken en niet willekeurig een deel ervan. Want de Profeet Mohammed ﷺ is immers politicus, socioloog, militair leider, strateeg, echtgenoot, vader, actief onderdeel maatschappij, imam en leider. Al die rollen zijn onderdeel van zijn leven, zijn biografie: de Sirah. We dienen niet slechts bijv. een politieke deel eruit te halen. Daarom zijn er een aantal uitgangspunten bij het benaderen van de biografie van de Profeet ﷺ.

Zeven uitgangspunten voor studie van de Sirah in deze reeks

  1. Holistisch en geheel spectrum van beeld
  2. Inspiratie uit het leven van de Profeet Mohammed ﷺ door te kijken naar het gehele levensaspect
  3. Koran begrijpen op basis van de Sirah van de Profeet ﷺ
  4. Een oplossingsgerichte studie van de Sirah. Prive maar ook collectief als groep. Op alle mogelijke aspecten van het leven.
  5. Sirah bestuderen om een maatschappelijk balans te creeren. Hoe creeer je de balans en hoe komt er een vreedzame balans. Ook dit leven heeft behoefte aan de Sirah.
  6. De Sirah benaderen als een boodschapper maar voor de gehele mensheid en niet alleen voor moslims.
  7. Beseffen dat de perfectie van de Sirah onmogelijk te bevatten is met het menselijk intellect. Dit besef in het achterhoofd houden. Herinner de woorden van de Profeet ﷺ:”Wie van jullie is zoals ik? Ik ben niet hetzelfde als jullie. Mijn hele essentie is niet hetzelfde als die van jullie” De Sahaba probeerden regelmatig achter elkaar te vasten zonder te ontvasten. De Profeet (saw) kon dat zelfs 40 dagen lang. Maar hij zei toen:“Mij wordt eten en drinken gegeven door mijn Heer en jullie moeten eten en drinken.”De Profeet ﷺ ontvangt eten en drinken van Allah (swt) en de mens niet. Het lichaam en onze families hebben recht over ons.

Hoe Allah de Profeet ﷺ aanspreekt

Een ander uniek aspect van dit boek is dat het stilstaat bij de manier waarop Allah spreekt over de biografie van de Profeet ﷺ. Kijk naar hoe Allah andere Profeten aanspreekt. Andere profeten: “O Adam…”, “O Zakariya…”, “O Nuh…”, “O Yahya….”, “O Musa…” etc.  Maar de Profeet Mohammed ﷺ: “O Rasool”, “O Taha”, “O Nabi”, “O Muzammil”, “O Mudatthir”. Profeet ﷺ wordt niet met naam aangesproken om ons een les te leren. Als je over de Profeet ﷺ spreekt, spreek dan in de best mogelijke bewoordingen. Dit zijn de adaab (etiketten) van Sirah studie.

Hoe prachtig Allah de Sirah beschrijft

Maar kijk ook hoe Allah de Profeet ﷺ omschrijft: “het is een immense zegening van Allah dat u zachtaardig bent.” – Surah Ali Imran. En kijk naar het Vers:“Wij hebben u niet anders gezonden dan als Rahmah (Genade) voor de werelden”

– Dit is een samenvatting van een aantal inspirerende lessen uit de eerste les van de Sirah (Biografie) van de Profeet Mohammed ﷺ  wat gedoceerd wordt door Ustadh Tasneem Sadiq.

Wat nu?

Deze levende band met de Profeet ﷺ wordt niet verkregen uit boeken of op het internet. Dit wordt ontwikkeld in gezegend gezelschap. Wat weerhoudt jou ervan om de lessen te bezoeken? Elke zaterdagmiddag. Meld je aan voor de gratis lessen.

IMG_4116.JPG