Begin het nieuwe Islamitische jaar met de nodige spirituele terugtrekking. Twee dagen vol met lezingen, aanbidding en sohbah.

vrouw doet dua

Het islamitische jaar 1435 is afgelopen vrijdag ten einde gekomen en het nieuwe jaar is van start gegaan met de eerste maand van de islamitische kalender: De Heilige maand Muharram.
In deze bijzondere maand, en met name op de 10de van Muharram, hebben vele belangrijke en noemenswaardige gebeurtenissen uit de islamitische geschiedenis zich voorgedaan. Vele Profeten hebben in deze maand een bijzondere gunst van Allah swt ontvangen: van velen is een smeekbede in deze maand verhoord, vele Profeten (en hun volk, bijvoorbeeld in het geval van Musa as en het joods volk) zijn in deze maand verlost van een zware beproeving, van Profeet Adam as is in deze maand de ‘Tawba’ geaccepteerd.
Daarnaast is Muharram de maand waarin, de kleinzoon van Profeet Muhammad saw, Imam Hussain ra samen met andere leden van de verheven familie (ahl-ul-bayt) van de Profeet saw het martelaarschap omarmde in karbala tijdens de strijd tegen Yazid en het kwaad in de maatschappij (baatil).

Uit al deze gebeurtenissen zijn er vele lessen te halen voor onze eigen levens en onze geloofsbelevenis en het is daarom een goed moment om stil te staan en te reflecteren: Waar staan wij in het leven en hoe staat het gesteld met onze geloofsbelevenis en imaan.
Daarom organiseert Minhaj, in navolging van de Ramadan Itikaf, wederom een tweedaagse jongeren itikaf van zaterdagmiddag 15 november tot en met zondagavond 16 november.

Even afzonderen om de wereldse vervuilingen uit het hart te wassen, om tauba te doen en om vergeving te vragen zodat we ons inshaAllah weer met hart en ziel tot Allah swt en Zijn Profeet saw kunnen richten.
Spiritualiteit, innerlijke rust, inspirerende lessen en lezingen, en dit alles in de goede sohba van een mooie groep broeders:Mis het niet,
kom zelf en neem vrienden en familie mee!

unnamed

Aanmelden:
Vul het formulier hieronder in. De gegevens die gevraagd worden in onderstaand inschrijfformulier zijn nodig om aanvullende informatie over de itikaf te delen en om achteraf opnames van lezingen en workshops te sturen. Deze gegevens worden niet openbaar gemaakt of gedeeld met derden.