Van 30 november tot 2 december 2011 vond in Istanbul een conferentie plaats over de toekomst van Afghanistan waar geleerden van Afghanistan advies kwamen inwinnen van onder andere Shaykh-ul-Islam Dr Muhammad Tahir-ul-Qadri, de oprichter van Minhaj-ul-Quran International.

De conferentie had tot doel ruimte te creëren voor een vredige toekomst voor Afghanistan. Vele Afghaanse geleerden en Imams, die vrede en rechtvaardigheid willen realiseren op basis van hun religieuze fundamenten, voelen zich niet gesteund in hun strijd. Zij ervaren tevens verwarring omtrent jihad, terrorisme en zelfmoordaanslagen als gevolg van de conflicten en oorlogen die het land heeft ondergaan in met name het afgelopen decennium.

Dit project was opgezet door Afghaanse ‘Muslim peace builders’ en geleerden in samenwerking met een scala aan locale en internationale partners. Voor het eerst kwamen meer dan 120 Afghaanse geleerden en maatschappelijke leiders bijeen om direct te interacteren met grote moslimgeleerden, zoals Shaykh-ul-Islam Dr Muhammad Tahir-ul-Qadri (oprichter van Minhaj-ul-Quran), Prof Ekmeleddin Ihsanoglu (General Secretary of the OIC), Dr Usamah al-Abd (president van Al-Azhar University), Shaykh Dr Mustafa Ceric (Mufti van Bosnië), Shaykh Hisham Kabbani en anderen.

Shaykh-ul-Islam Dr Muhammad Tahir-ul-Qadri benadrukte de bijdrage van Afghanistan (en haar geschiedenis) aan de Islamitische beschaving, waarden en klassieke kennis. Dit is hun glorie en zou hen weer moeten verbinden met hun verloren hoogtij.

In de keynote speech van de conferentie vertelde Shaykh Tahir-ul-Qadri de Afghaanse aanwezigen hoe zij weer de regie over kunnen nemen door radicalisme af te wijzen en het volk duidelijkheid te geven dat terrorisme en zelfmoordaanslagen niets van doen hebben met de Islam, ongeacht de situatie. Hij verhelderde dat dit haraam is en nooit en te nimmer geaccepteerd zal worden in naam van Islam. Afghanen dienen zich te verenigen tegen de radicale elementen, die verantwoordelijk zijn voor de NATO-bezetting. Afghanistan kan weer stabiel en vredig zijn door dialoog te voeren, verzoening en het verhelderen van het concept van Jihad. Zowel geleerden, als maatschappelijke leiders dienen hier hun rol in te spelen.

Gedurende de Q&A-sessie beantwoordde Shaykh Tahir-ul-Qadri verschillende vragen met betrokking tot theologie en politiek en verhelderde hij dat zij politiek en religie niet zomaar kunnen mengen. Zij hebben het recht niet om Islam te misbruiken voor politieke agenda’s of voor verkeerd begrepen jihad.

Omdat vele Afghaanse geleerden erg onder de indruk waren van de Shaykh en apart wederom wilden afspreken voor meer specifieke vragen over Afghanistan, vond er nog een ongeplande sessie plaats. Hierin beantwoordde hij meer vragen en gaf hij hen concrete handvatten voor toekomstige strategie om radicalisering te bestrijden en het politieke bestuur van hun land weer in eigen handen te nemen.

Overige sprekers op deze conferentie waren de president van Al-Azhar University, Shaykh Hisham Kabbani, Dr Prof Ekmeleddin Ihsanoglu en Dr Ghulam Qamar (een geleerde van Minhaj-ul-Quran die doceert aan Al-Azhar).