Door: Minhaj-ul-Quran NL | Datum: 6 december 2011

Deze maand Muharram is gezegend om verschillende redenen. De bekendste reden onder jongeren in Nederland is het feit dat Profeet (vzmh) heeft overgeleverd dat op de 10de van Muharram het volk van Israel werd bevrijd van de farao door Profeet Musa (as). Dit is gebaseerd op Sahih overleveringen en derhalve is het sterk aangeraden om in ieder geval één dag te vasten en indien mogelijk zelfs twee. Een verhaal dat steeds minder bekendheid geniet, is het verhaal over wat de familie van Imam Hussain (as) overkwam op deze zelfde dag 61 jaar na hijra (61 jaar nadat Profeet Mohammed, vzmh, van Mekkah naar Madinah emigreerde).

De herdachtenis van Karbala

Tijdens de oorlog van Karbala (een plaats gelegen in het huidige Irak) weigerde Imam Hussain (as), de zoon van Ali ibn abi Talib (ra), de tirannieke heerschappij van de Khalief Yazid te accepteren. Door een opeenstapeling van gebeurtenissen kwam het uiteindelijk tot een directe confrontatie tussen nog geen honderd aanhangers en familieleden van Imam Hussain (as) en een groot leger van duizenden man van Yazid. Aan de kant van Imam Hussain (as) overleed iedereen, inclusief het zes maanden oude kind van Imam Hussain (as): Ali Asghar ibn Husayn (as). Imam Hussayn (as) wordt tot de dag van vandaag herdacht als degene die een duidelijk lijn trok tussen ware Islam en de tirannieke versie van Yazid en degene dankzij wie de Islam nieuw leven werd ingeblazen.

De herdenking van deze gebeurtenis raakt op de achtergrond omdat er helaas een opvatting heerst dat het liefhebben van de familie van de Profeet (vzmh) een kenmerk is van shi’ieten. Helaas is dit een aantijging die voorheen ook werd geuit richting grote geleerden als Imam Shafi’ (ra) en Imam Ahmad bin Hambal (ra).

Imam Tirmidhi (ra) over Imam Hussain (as)

Om aan te geven wat de centrale rol is die deze gebeurtenis en met name de persoonlijkheden van Imam Hassan en Hussayn (as) innemen in de traditie, het geheugen en in de liefde van de Ahl-us-Sunnah wal Jamaa’ah (oftewel: de Sunnieten), behandelde Shaykh-ul-Islam Dr Muhammad Tahir-ul-Qadri op 4 december  2011 tijdens een lezing in Engeland voor kijkers wereldwijd wat Imam Tirmidhi hierover heeft gezegd.

Imam Tirmidhi (ra) heeft in zijn bekende werk Sunan Tirmidhi, wat tevens deel is van de zes meest betrouwbare hadith bundels (de Sahah Sitta), een heel hoofdstuk gewijd aan Imam Hassan en Imam Hussain, vrede zij met hen beiden. Deze ahadith komen uiteraard ook voor in andere hadithwerken (zoals die van Imam Bukhari en Imam Muslim). Hieronder wordt kort een aantal ahadith genoemd die een goed beeld geven van deze gebeurtenis en de bijzondere kleinzonen van de Profeet, vrede zij met hen allen.

Selectie van ahadith

Selectie van ahadith uit Sunan Tirmidhi, boek van Manaqib, hoofdstuk: “baab manaqib al-Hassan wal-Hussayn (as)”

Profeet (vzmh) heeft gezegd: “Hassan en Husayn zijn de leiders van de jongeren in het Paradijs”. [1]

Usama bin Zayd (ra) levert over dat hij de Profeet (vzmh) naar buiten zag komen terwijl hij iets tegen zich aandrukte onder zijn mantelkleed. Hij zegt: “Ik vroeg de Profeet (vzmh): ‘Wat is datgene wat u tegen zich heeft aangedrukt?’ Daarop haalde hij (vzmh) het (bedekkende) kleed weg en het waren Hassan en Hussayn (as). Hij (vzmh) zei: ‘Dit zijn mijn zoons en de zoons van mijn dochter. O Allah! Ik houd van hen tweeën, houdt U ook van hen en van diegenen die van hen houden!‘ ” [2]

Abdurrahman ibn Abi Nu’m (ra) levert over dat iemand uit Irak aan Abdullah, de zoon van Umar ibn al Khattab (ra), vroeg wat de juridische uitspraak is over het bloed van een mug op kleding. Daarop zei Abdullah ibn Umar (ra): “Kijk hem nou; hij vraagt mij over muggenbloed, terwijl zij de zoon van Profeet (vzmh), namelijk Imam Hussain (as), hebben vermoord. Ik heb de Profeet (vzmh) horen zeggen: ‘Hassan en Hussayn zijn mijn twee welriekende bloemen in de wereld’.” [3]

Abu Burayda (ra) levert over: “De Profeet (vzmh) was ons de vrijdagspreek (khutba) aan het geven toen Hassan en Hussayn (as) binnenkwamen. Zij droegen beiden rode overhemden en liepen (omdat ze nog erg jong waren) wankelend binnen. Bij het zien hiervan stapte de Profeet (vzmh) af van het preekgestoelte, tilde hen beiden op en legde hen voor zich neer. Daarop zei hij (vzmh): ‘Allah (swt) heeft juist gesproken in de Quran {Voorwaar, jullie bezittingen en nakomelingen zijn een beproeving (15:64)}. Ik zag deze kinderen wankelend lopen, waardoor ik het niet op kon brengen om mijn preek niet te stoppen en hen op te pakken.’ “ [4]

Ali ibn Abi Talib (ra) levert over dat de Profeet (vzmh) de handen van Hassan en Hussayn (as) pakte en zei: “Wie van mij houdt, van deze twee en van hun vader en hun moeder, zal met mij op mijn plek zijn op de Dag Des Oordeels”. [5]

Ya’la ibn Murrah (ra) levert over dat de Profeet (vzmh) zei: “Hussayn is uit mij en ik ben uit Hussayn. Allah houdt van diegene die van Hussayn houdt. Hussayn is een Sibt uit de Asbaat”. [6] Asbaat is meervoud van Sibt en kan staan voor een groep, stam of een hele Ummah. Ibn ‘Athir omschreef dit laatste deel als: “Hussayn is een Ummah uit vele Ummahs”. [7]

Conclusie

Deze dimensie van Muharram wordt vaak vergeten en dient tevens aandacht te krijgen. Elke moslim dient liefde te koesteren voor Imam Hassan en Imam Hussayn, vrede zij met hen, en dient de gebeurtenissen van Karbala goed tot zich te nemen en hier bewuste lessen uit te trekken. Zowel Musa (as) met zijn gevecht tegen de Farao (Fir’awn), als Imam Hussayn (as) met zijn gevecht tegen Yazid hebben ons geleerd wat standvastigheid, opkomen voor je rechten en bestrijden van een tiran inhoudt. Het feit dat Imam Tirmidhi een volledig hoofdstuk heeft gewijd aan Imam Hassan (as) en Imam Hussayn (as), aan de liefde van de Profeet (vzmh) voor hen en hun status in deze wereld en het Hiernamaals, geeft al aan dat deze liefde een prominente rol speelt in de klassieke Islam en niet voorbehouden is aan Shi’ieten.

—-

[1]  Sunan Tirmidhi, Sunan ibn Maajah, Sunan Nisai, Sahih ibn Hibbaan, Musnad Ahmad bin Hambal
[2] Sunan Tirmidhi, Sahih ibn Hibbaan, Mu’jam al Kabir Tabrani
[3] Sunan Tirmidhi, Sunan Nisai, Musnad Ahmad bin Hambal
[4] Sunan Tirmidhi, Sunan Nisai, Musnad Ahmad bin Hambal, Sahih ibn Hibbaan, Sunan Bayhaqi
[5] Sunan Tirmidhi, Sunan ibn Maajah, Sahih ibn Habbaan, Musnaf ibn Shaybah, Musnad Ahmad bin Hambal, Mustadrak Haakim
[6] Sunan Tirmidhi
[7] An-Nihaaya