Woensdag 9 november organiseerde het Minhaj Instituut een filmavond over Imam Al-Ghazali ter afsluiting van het eerste blok van dit studiejaar.

De zaterdag voor de filmavond hadden de studenten van de HBO-opleiding Klassieke Islam hun laatste tentamen van het blok. Na hard studeren was het tijd voor een ontspannende avond.

Als eerste verzorgde de host een terugblik van het vorige studiejaar en liet zien hoe bijzonder zowel de docenten als de studenten zijn. Als symbool van dank kregen de docenten een bosje bloemen. Vervolgens leverde Ustadh Tasneem Sadiq een korte voordracht uit het werk Ayuha al-Walad van Imam Al-Ghazali, één van zijn werken waarin hij adviezen geeft aan studenten op zoek naar kennis.

Hij droeg een aantal passages voor, welke als boodschap hebben dat slechts kennis ons niets zal opleveren en het van cruciaal belang is na te gaan waarvoor en met welke intentie we ons inzetten in dit leven. De adviezen inspireerden de aanwezigen, met name de studenten van het Minhaj Instituut, om na te gaan met welk doel een studie wordt gevolgd en hoe er meer uit gehaald kan worden dan alleen kennis.

Na een korte pauze werd de film The Alchemist of Happiness getoond. De kijkers hebben kennisgemaakt met de unieke persoonlijkheid van Imam Al-Ghazali en zijn bijzondere kijk op de wereld.

Na deze geslaagde avond zijn de studenten van het Minhaj Insituut hopelijk geïnspireerd om zich weer volledig in te zetten voor het tweede blok!