Net als voorgaande jaren heeft ook dit jaar Minhaj-ul-Quran international op meer dan 300 plekken in Pakistan vanuit zijn welzijnstak Minhaj Welfare Foundation de jaarlijkse Qurbani laten plaatsvinden. Het vlees is verdeeld onder de allerarmsten en daarnaast ook onder de slachtoffers van de nieuwe watersnoodramp die dit jaar in de gebieden rondom Sindh heeft plaatsgevonden.

Vanuit Nederland hebben we een korte maar succesvolle campagne afgerond ! We danken hierbij iedereen die hieraan heeft deelgenomen.

Naast Pakistan heeft er Qurbani plaatsgevonden in 30 andere landen.

Qurbani 2011

Qurbani 2011Qurbani 2011
Qurbani 2011

Qurbani 2011

Qurbani 2011
Qurbani 2011