Het basisjaar ‘Inleiding Klassieke Islam’ zal vanaf september 2011 weer van start gaan. Diegenen die de studie dit jaar niet hebben kunnen volgen, krijgen hiermee alsnog de gelegenheid om klassieke islamitische kennis op te doen!

Over de studie

In september 2010 is het basisjaar van de studie ‘HBO Klassieke Islam’ van start gegaan.
‘HBO Klassieke Islam’ is een 3-jarige studie, opgezet volgens het gangbare HBO bachelor systeem. Hierin willen we studenten bekwamen in de fundamenten van de klassieke wetenschappen. Ons doel daarbij is om (jonge) moslims op te leiden die sterk in hun schoenen staan wat betreft de klassieke Islamitische wetenschappen. Daarbij is het de bedoeling dat de studenten niet alleen voor zichzelf een moslim identiteit in Nederlandse context creëren, maar ook een faciliterende rol kunnen spelen naar medemoslims toe.

Om deze doelen te kunnen behalen zullen de studenten onder andere delen van de
belangrijkste vakgebieden van de Islam onder de knie krijgen, Arabische teksten leren lezen, vertalen en begrijpen en uiteraard veel oefenen met Islamitische teksten uit de Qur’an, Hadith en andere klassieke werken.

Voor wie is dit bedoeld?
Wij stellen wel een aantal eisen aan degenen die het Basisjaar Klassieke Islam willen volgen:
– Minimaal HBO werk- en denkniveau (verkregen door studie of werk)
– Het Arabisch alfabet beheersen (Als je de Qur’an kunt lezen, dan is dat genoeg)
– Sterke motivatie

Investering?
Uitgedrukt in tijd zal de investering 10 contacturen bedragen. De collegereeksen op de woensdagavond die wij de afgelopen drie jaar hebben gegeven worden onderdeel van het studieprogramma. Daarnaast zal op vrijdagavond (18.00 – 21.00) en zaterdagmiddag (12.00 – 15.00) les gegeven worden. De kosten zullen ongeveer € 80,- per maand bedragen, exclusief literatuur. Vrienden van Minhaj kunnen eventueel korting krijgen.

Lesdagen
De lestijden zijn als volgt ingedeeld:
Woensdag: 18.30 – 20.30
Vrijdag: 18.00 – 21.00
Zaterdag: 09.00 – 12.00 (2e jaars) en 12.00 – 15.00 (1ste jaars)

Alle lessen worden verzorgd in Rotterdam. (exacte locatie wordt bekend gemaakt)

De Vakken (jaar 1)

Arabisch: Je zult de basis grammatica volledig beheersen en een deel van grammatica voor gevorderden. Het boek wat hierbij behandeld zal worden is het alom bekende Nahw-ul-Wadih. Aan het einde van het eerste jaar ben je in staat om middels het woordenboek vrij complexe teksten te vertalen en heb je een aardige woordenschat opgebouwd. Hoewel mondelinge vaardigheden regelmatig de revue zullen passeren, ligt de nadruk sterk op tekstbegrip.

Inleiding Islamitische Wetenschappen: In dit vak wordt de student in zeven weken bekend gemaakt met de belangrijkste wetenschappen binnen de Islam, het ontstaan ervan en de  belangrijkste opvattingen.

Fiqh: Het gehele jaar door staat Fiqh (Islamitische regelgeving) centraal in de studie. Alle onderwerpen worden behandeld volgens de twee grootste wetscholen in Nederland: Hanafi en Maliki. In het eerste blok bestudeer je de belangrijkste regels omtrent o.a. bidden, vasten, de pelgrimstocht, zakaat en dodenwassing. In het tweede blok staan maatschappelijkere thema’s centraal, zoals Islam en rente, halal consumeren en verfraaiing. In de laatste twee blokken zullen we twee onderwerpen (reinheid en het gebed) diepgaand bestuderen uit klassieke fiqhwerken.

Tajwid: In twee blokken worden de belangrijktse regels van het reciteren van de Heilige Quran onderwezen. Van de juiste uitspraak per letter tot het beheersen van de nasale klank en de verdubbeling van de qalqala-letters.

Tafsir: Naast het verbeteren van de recitatie van de Quran, is ook het vergroten van het begrip hiervan van groot belang. Wekelijks zullen passages uit de Quran diepgaand bestudeerd worden volgens overleveringen van grote Quran

Ethiek: Het geheel van morele principes en het voorbeeldige gedrag in verschillende situaties. Deze zullen behandeld worden uit het werk van Imam Bukhari: Adab-ul-Mufrad.

Aqidah: De Islamitische geloofsleer is door vele geleerden gedestilleerd uit de Quran en Hadith (overleveringen van Profeet Mohammed, vzmh) en vastgelegd in inmiddels zeer autoritaire werken. Wellicht het meest geaccepteerde werk op dit gebied is het boek van Imam at-Tahawi: De Aqida at-Tahawi. In twee blokken wordt de Islamitische geloofsleer behandeld volgens dit klassieke werk.

Ik ben geïnteresseerd, en nu?

Is dit iets voor jou? Maak je interesse kenbaar via [email protected] en wij zullen je een inschrijfformulier en nadere informatie toesturen.  Doe nu mee, voor dat het te laat is!