Ongeveer 12.000 moslims bezochten zaterdag 24 september de ‘Peace for Humanity Conference’ in het Wembley Stadion in London. Minhaj-ul-Quran International (MQI) organiseerde deze unieke bijeenkomst om 10 jaar na 9/11 met deze duizenden bezoekers en vertegenwoordigers van verschillende religieuze gemeenschappen vrede te onderschrijven en elke vorm van geweld uit naam van religies af te keuren. De hoofdspreker van de avond was Shaykh-ul-Islam Dr. Muhammad Tahir-ul-Qadri.

Het evenement kon live gevolgd worden in duizenden landen. Allen konden getuige zijn van deze oproep tégen extremisme en vóór een gematigde en vooral vredige islam. Onder leiding van de prominente geleerde en oprichter van MQI, Shaykh-ul-Islam Dr. Muhammad Tahir-ul-Qadri, spraken vertegenwoordigers van verschillende landen, culturen en religies over de gemeenschappelijke waarde van vrede. Islamitische geleerden spraken over de vredige boodschap en levenswijze van de Profeet Mohammed (saw) en gaven uiteenlopende bewijzen voor het feit dat terrorisme en extremisme geen plek hebben in de Islam. Ook vertegenwoordigers van verschillende religies waaronder Christelijke bisschoppen, Joodse rabbijnen en leider van het Hindoeïsme, Boedhisme en Sikhisme hadden dezelfde boodschap. Allen onderschreven zij dat niet de Islam, noch elk andere geloofsovertuiging, een boodschap van geweld of agressie goedkeurt.

Prominenten zoals de Britse premier David Cameron en VN-chef Ban-Ki Moon benadrukten deze visie door middel van videoboodschappen. De volgende sprekers waren aanwezig bij de bijeenkomst: Shaykh Hassan Mohiuddin Qadri, Shaykh As’s Muhammad Sagharji (Syrië), Mrs. Ghazala Hassan Qadri, Shaykh Dr. Ahmad Omar Hashim (Egypte), Shaykh Dr. Abd al Fadeel al Qawsi (Egypte), Shaykh Ahmed Babikir (UK/Sudan), Shaykh Muhammad al-Ninowy (VS), Dr. Rowan Williams, Richard Barnes, Mw. Sweba Khan, Dr. Joel Hayward (UK) en Prof. John L. Esposito (VS).

24 september

Op de twaalfde van de Islamitische maand Rabbi-ul-Awwal kwam de Profeet (vzmh) aan in Madina, nadat hij door de zeer vijandige sfeer in Mekkah deze geliefde stad moest verlaten (ook wel bekend als de hijra). Deze hijra werd zo’n belangrijk moment voor de Islamitische historie dat deze datum door Umar ibn al-Khattab (ra) werd gekozen als de start van de Islamitische kalender. Het was een einde aan moord, geweld en chaos en een start van het stichten van een beschaving waarin volgelingen van verschillende geloven naast elkaar kunnen leven. Omgerekend naar de Christelijke jaartelling vond deze historische dag plaats op 24 september 622. En op 24 september 2011 namen moslims, gesteund door leiders van overige gemeenschappen, wederom het initiatief om eensgezind te strijden tegen geweld in naam van geloof en bewezen zij dat dit in 2011 nog steeds mogelijk is.

Collective Peace Prayer

Een van de hoogtepunten van de conferentie was de Collective Peace Prayer. Alle religieuze leiders en vertegenwoordigers droegen lofzangen voor en deden een gebed voor vrede op de wereld, elk volgens hun eigen tradities en rituelen.

 

 

London Declaration

Een belangrijk doel van deze bijzondere bijeenkomst was om ‘The London Declaration for Global Peace & Resistance against Extremism 2011’ te lanceren.
Tijdens de bijeenkomst werd de nieuwe website www.londondeclaration.com aangekondigd. Op deze website is de verklaring geplaatst welke een einde moet maken aan terrorisme en extremisme wereldwijd. MQI hoopt met deze actie één miljoen handtekeningen te verzamelen voor het jaar 2012 wordt ingeluid.

Een passage uit de verklaring luidt: Jews, Muslims, Christians, Hindus, Buddhists and those of other religions, along of course with all people who do not identify with any faith, must enjoy the same civil and legal rights and freedom and be able to live in peace and harmony and must pursue peace only through mutually respectful engagement and dialogue.

Shaykh-ul-Islam Dr. Muhammad Tahir-ul-Qadri roept met deze vredesverklaring ook moslims in het westen op om te integreren, de Islam op een juiste wijze uit te dragen en de boodschap van vrede te verspreiden. Ook wenst hij hiermee in de Islamitische wereld democratie, respect voor mensenrechten en armoedebestrijding in de wereld teweeg te brengen.

Via de volgende link in het mogelijk om de verklaring te lezen en ondertekenen: http://www.londondeclaration.com/