De ‘United Nations Economics and Social Council’ (ECOSOC) heeft Minhaj-ul-Quran International officieel erkend en de status gegeven van ‘Special Consultative Status’.

Minhaj-ul-Quran International, opgericht door de prominente Islamitische autoriteit Dr Muhammad Tahir-ul-Qadri, is een wereldwijde organisatie die zich inzet  om vrede, tolerantie, interreligieuze dialoog en onderwijs te bevorderen, extremisme en terrorisme te bestrijden, moslims (in het bijzonder jongeren) te verenigen en bewust te maken van Islam, promoten van vrouwenrechten en mensenrechten en het bieden van humanitaire hulp.

Deze ‘Consultative Status‘ stelt NGO’s in staat om VN conferenties en vergaderingen bij te wonen, schriftelijke rapporten en adviezen in te dienen, mondelinge interventies te doen en panels te hosten in VN gebouwen.

Minhaj-ul-Quran International is aanbevolen voor deze status door het Comite tijdens de terugkerende sessies in 2011 en deze status is toegekend gedurende de jaarlijkse VN bijeenkomst.