De Engelse vertaling van de meest omvangrijke en eenduidige fatwa tegen terrorisme is vertaald naar het Engels. Het 600 pagina’s tellende werk is nu online te verkrijgen.

Aanleiding

Afgelopen jaren heeft de Islam en de moslimgemeenschap een imago van gewelddadigheid en extremisme toegeschreven gekregen door daden en uitspraken van bepaalde groepen binnen en buiten de moslimgemeenschap. Dit is regelmatig tegengesproken door deskundigen en vertegenwoordigers, maar ergens blijft het debat steken.

Het wordt tijd dat moslimsorganisaties zich dit debat toe-eigenen en de agenda bepalen. Dat wij in Nederland voor eens en altijd elke vorm van extremisme loskoppelen van de Islam en niemand meer kan zeggen dat moslims met een dubbele tong spreken.

Fatwa tegen Terrorisme

In maart 2010 vaardigde Shaykh Dr. Muhammad Tahir-ul-Qadri (oprichter van Minhaj-ul-Quran International) een historische fatwa uit tegen terrorisme die wereldwijd enorm veel aandacht kreeg. Deze 600 pagina’s tellende fatwa is uniek omdat het de meest omvangrijke en ondubbelzinnige veroordeling is van alles wat te maken kan hebben met extremisme. Het geeft duidelijk aan wat de Quran en Sunnah zeggen over aan geweld gerelateerde onderwerpen.

Daarnaast worden fatawa aangehaald van geleerden die hoog aangeschreven staan binnen Hanafitische, Shafi’itische, Malikitische, Hambalitische, Shi’itsche en Salafitische stromingen.

De fatwa kreeg wereldwijd enorm veel aandacht van Amerikaanse, Europese, Aziatische en Arabische media. Vele orientalisten hebben hier positief op gereageerd en klassieke theologen hebben de fatwa met open armen ontvangen. Zo heeft John Esposito een voorwoord geschreven voor de Engelse vertaling en ‘Islamic Research Council’ van Al-Azhar (Egypte) een voorwoord voor de Arabische vertaling.

De Schrijver

Shaykh-ul-Islam Dr Muhammad Tahir-ul-Qadri was een Professor in Recht en hoofd van de faculteit ‘Islamic Jurisprudence and Legislation’ aan de Universiteit van Punjab. Hij is de oprichter van de NGO ‘Minhaj-ul-Quran International’, een organisatie met vertakkingen en afdelingen in meer dan 90 landen. Hij studeerde de  klassiek Islamitische wetenschappen onder eminente geleerden uit o.a. Mekka, Madina, Syrie, Irak, Libanon, Marokko, India en Pakistan en heeft meer dan 500 ijazaat ontvangen in verschillende islamitische wetenschappen. Hij heeft meer dan 1.000 boeken geschreven (waarvan meer dan 400 inmiddels zijn gepubliceerd) en heeft wereldwijd meer dan 6.000 lezingen gegeven in het Engels, Urdu en Arabisch.

Boodschap uitdragen

Op deze manier moet enerzijds de boodschap doordringen in het maatschappelijk debat dat moslims elke vorm van geweld afkeuren, juist op basis van hun geloofsovertuiging en geinspireerd op de Quran en Sunnah. Anderzijds zal ook een boodschap uitgaan naar de moslimgemeenschap dat wij moslims afstand nemen van dit soort ongeoorloofde praktijken en dat het pad van de Quran en Sunnah het pad van vrede is.

Gezamenlijk geluid

De boodschap, de organisaties en het podium zijn er. Het is nu onze taak om het debat te bepalen en een probleem op te lossen.

De fatwa was online ruim 10.000 maal besteld voor het uitkwam vorige maand en zal dit jaar in alle centrale bibliotheken, relevante universiteiten en grote boekhandels te verkrijgen zijn. Voor het bestellen van een Engels exemplaar kunt u contact opnemen met [email protected]. Wij vernemen graag uw reactie hierop en moedigen alle inspanningen in het verspreiden van deze boodschap aan.

Bestellen

Kosten: € 30,- (incl. verzendkosten)
Klik hier om een exemplaar van de ‘Fatwa against Terrorisme and Suicide Bombers’ online te bestellen.

 

Contact

Pers: [email protected]

In bepaalde gevallen kan een interview met Shaykh Tahir-ul-Qadri geregeld worden.