“Zijn degenen die kennis bezitten en diegenen die het niet bezitten gelijk aan elkaar? (Want) Alleen de wijzen ontvangen de vermaning.”

[Surah al-Zumar 39:9]

In september 2010 is het basisjaar van de studie ‘Inleiding Klassieke Islam’ van start gegaan.
Een groep van twintig studenten hebben in vijf maanden tijd veel kennis kunnen opdoen.

Over de studie

‘Inleiding Klassieke Islam’ is een 3-jarige studie, opgezet volgens het gangbare HBO bachelor
systeem. Hierin willen we studenten bekwamen in de fundamenten van de klassieke
wetenschappen. Ons doel daarbij is om (jonge) moslims die sterk in hun schoenen staan wat
betreft de klassieke Islamitische wetenschappen, op te leiden. Daarbij is het de bedoeling
dat de studenten niet alleen voor zichzelf een moslim identiteit in Nederlandse context
creëren, maar ook een faciliterende rol kunnen spelen naar medemoslims toe.

Om deze doelen te kunnen behalen zullen de studenten onder andere delen van de
belangrijkste vakgebieden van de Islam onder de knie krijgen, Arabische teksten leren lezen,
vertalen en begrijpen en uiteraard veel oefenen met Islamitische teksten uit de Qur’an,
Hadith en andere klassieke werken.

Terugblik
Het eerste jaar, te vergelijken met een propedeusejaar, hebben wij ‘Basisjaar Klassieke
Islam’ genoemd. Studenten die alle modules uit het eerste jaar afronden, zullen de
essentie van de klassieke wetenschappen kennen en beheersen. Je zul dan in staat zijn e
onderscheiden als het gaat om de Qur’an en Hadith wetenschappen.
Tijdens de eerste twee blokken zijn de studenten aan de slag gegaan met de vakken;
Arabische Grammatica, Inleiding Islamitische Wetenschappen, Dagelijkse Fiqh, Tajwid en
Tafsir 30e Juz, Fiqh 2: Halal & Haram en Quadragintae (compilaties van 40 ahadith). Ook
de collegereeksen ‘Herders van de mensheid’ en ‘Arba’in an-Nawawi’ zijn onderdeel van
de eerste twee blokken. De blokken zijn afgesloten met tentamens, waarbij de meeste
studenten alle vakken af hebben kunnen ronden. Een prachtig resultaat!

Vooruitblik
In het derde en vierde blok van de studie zullen er wederom inspirerende en mooie lessen te
gaan zorgen. Zo zullen twee belangrijke Fiqh-werken (‘Aqidah Tahawiyah’ en ‘Nur-ul-Idah‘)
uitgebreid worden behandeld en wordt het vak Arabische Grammatica verder uitgediept.

Wanneer het eerste jaar is afgerond zullen de studenten van Minhaj-ul-Quran doorgaan met
het tweede studiejaar. Het basisjaar ‘Inleiding Klassieke Islam’ zal vanaf september 2011
weer van start gaan. Diegenen die de studie dit jaar niet hebben kunnen volgen, krijgen
hiermee alsnog de gelegenheid om klassieke islamitische kennis op te doen!