Minhaj Welfare Foundation

Minhaj Welfare Foundation (MWF) is een tak van Minhaj-ul-Quran die zich inzet om armoede te bestrijden, kansarme kinderen weer hoop geven op een toekomst en getroffen gebieden weder op te bouwen na natuurrampen. Een aantal projecten van MWF zijn: het grootste weeshuis van Pakistan voor 500 kinderen, studiebeurzen voor arme studenten, bloedbanken, gratis oogoperatie kampen, bekostigen van bruiloften, gratis juridische begeleiding voor mishandelde of veroordeelde vrouwen, ziekenhuizen en noodhulp.

Minhaj Welfare Foundation heeft wereldwijd minder dan tien betaalde medewerkers op de loonlijst, waardoor een maximum van het geld aankomt bij de slachtoffers die het werkelijk nodig hebben! In de nabije toekomst zal Minhaj-ul-Quran Nederland ook locale projecten opzetten om minderbedeelden in de Nederlandse maatschappij te steunen.

Overstroming Pakistan 2010 | Minhaj Welfare Foundation

Lopende projecten

2008 – heden Agosh Weeshuis voor 500 kinderen
Juli 2011 – heden Inzameling voor Somalië