In de Ramadan zijn de duivels vastgeketend en is het voor een vastende veel gemakkelijker om zich spiritueel te ontwikkelen. Om deze ontwikkeling enigszins te stimuleren heeft Shaykh-ul-Islam Dr Muhammad Tahir-ul-Qadri een aantal adviezen gegeven wat betreft de gebeden en overige recitaties in deze gezegende maand. Probeer deze te implementeren in je dag-tot-dag belevenis van de Ramadan. Het document is hier te downloaden in pdf.

X