2346305451

Ik heb veel over u gehoord in lezingen… ik heb vele boeken gelezen over u.
En elke keer weer groeit het verlangen in mij… naar een ontmoeting met u.

Ik heb gehoord dat u zichzelf dagenlang terugtrok in bergen. Op zoek naar Allah. Ik heb gelezen dat u nachtenlang wakker bleef, en smeekbedes verrichtte… voor mij. U werd gemarteld, gestenigd en verbannen. Maar dat accepteerde u… voor mij. U verloor familie en vrienden bij het verkondigen van vrede en liefde. Maar die beproevingen doorstond u… voor mij. U verliet uw geliefde stad Mekkah en vestigde zich in Madinah… voor mij. U heeft mij laten zien wat de kracht van geduld, dankbaarheid en nederigheid is.

Ze zeggen dat geen moeder een mooier kind heeft gebaard dan u. Dat kinderen, dieren en planten zich verwonderden over u. Ze zeggen dat uw glimlach als een zonnestraal was en uw karakter als een wandelende Quran. Dat bergen en bomen zeiden “Assalamu 3alayka Ya Rasool-Allah”.

Ik heb gehoord dat u in uw smeekbedes, in eenzame nachten en op uw sterfbed… du3a deed voor uw Ummah, voor mij. Ik heb gehoord dat u verlangt naar het ontmoeten van diegenen, die u niet hebben gezien, maar in u geloven… naar mij.

U zei over het Hiernamaals “Anta ma3a man a7babta”… “Je bent met degene die je liefhebt”. O mijn geliefde Profeet, ik hou van u. Ik zou alles opofferen om u te mogen ontmoeten. Om u te danken. Voor alles wat u heeft gedaan voor mij. Om in uw aanwezigheid te zitten. Om met u te praten. Om van u te horen. Om naar u te kijken. Om van u te houden…

U bent de meest geprezene, de geliefde van Allah, de zegening voor de werelden en de meest geëerde Schepping. Ik vraag Allah (swt) om ons te verenigen in het Paradijs.

U bent Muhammad, de zoon van Abdullah, de zoon van Abdul Muttalib.
U bent mijn geliefde Profeet Muhammmad… vrede en zegeningen zij met u

vrede en zegeningen zij met u

vrede en zegeningen zij met u

sallAllahu 3alayhi wasallam

Brief van Mawlid Festival bezoekers aan de profeet. Zie hier de bijbehorende video:

X